Start Ano ang dating daan

Ano ang dating daan

HMMMMM SMELLS FISHY TALAGA ANG GALAWAN NG MGA ADDIK SA DYOKLANG DAAN.

[panoorin] T004-Papaano makikilala ang sinugo ng Dios at ang kaniyang intensiyon?

[panoorin] T005-Papaano malalaman kung ang mangangaral ay nagsasabi ng totoo?

HINDI AKAY NG PAG IBIG YANG GAWAIN NYO KUNDI AKAY NG PANINIBUGHO AT KADEMUNYUHAN SUKDULANG GUMAGAMIT KAYO NG TAONG BABAYARAN NYO PARA MAGSALITA LABAN SA INC. ABANG ABANG LANG KAYO MGA ADDIK SA MGA KAMALASAN AT SALOT NA DARATING PA SA SAMAHAN NG DIABLO NA NILALAKARAN NG MGA TAGA JOB Pangalawa po nasabi nyo na "Kailangan ay magkaroon ng Donasyon" ito po ay isang malaking kasinungalingan sapagkat nakabatay sa Biblia ang paghahandog ng Iglesia Ni Cristo II Mga Taga-Corinto 9:7 "Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya." Naghahandog po kami ayon sa pasya ng aming puso at hindi mabigat sa aming loob o dahil sa kailangan.

KASAMA PA SA SCRIPT ANG PAIYAK IYAK NI SUPERSTAR SA SCENARIO LAM NA ALAM NATIN ANG HILATSA NG MGA BITUKA NYO. ANG INC AY DI NANGANGAMBA SA MGA GANITONG PANINIRA BAGKUS KAMI AY NATUTUWA DAHIL MAY DIOS NA MAGTATANGGOL SA AMIN.

[1][2] T002-May palatandaan ba na ibinigay ang Dios upang makilala ang mangangaral na sinugo Niya?

[panoorin] T003-Ano ang palatandaan ng tunay na sugo ng Dios sa panahong ito?

MABUTI PA' T PANOORIN NATIN ANG VIDEONG ITO KUNG TOTOO NGA BA NA SI CRISTO AY DIOS NA NAGKATAWANG TAO. Ang pagbubulgar na ginawa sa ATD ay nagdulot sa akin ng alinlangan.” MARILYN DE GUZMAN ADD Kaloocan City: “Hindi ba ang pulpito ay banal na dako ng sambahan?